Ontslag op staande voet na niet toegestane vakantie

De enige werknemer en directeur van een BV werd op staande voet ontslagen omdat hij ondanks een geweigerd verzoek om vakantiedagen op te nemen toch op vakantie ging. Kort voor het indienen van het vakantieverzoek had de andere werknemer van de BV ontslag genomen. De werkgever weigerde de gevraagde vakantie met een beroep op zwaarwichtige […]

Beheer vakantiewoningen geen onderneming

De inkomstenbelasting kent een rangorderegeling om te bepalen hoe een bepaald voordeel als belastbaar inkomen moet worden aangemerkt wanneer dat voordeel in beginsel op meerdere manieren in de belastingheffing zou kunnen worden betrokken. Volgens de rangorderegeling wordt een voordeel toegerekend aan het eerste hoofdstuk van de wet waaraan het voordeel zou kunnen worden toegerekend. De […]

Investeringsaftrek 2015

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). De bedragen voor 2015 zijn als volgt. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Voor investeringen in bedrijfsmiddelen kan KIA worden genoten indien het investeringsbedrag ligt tussen € 2.300 (2014: idem) en € […]

Premies werknemersverzekeringen

Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen WW-Awf 2,07% WAO/WIA basis 5,25% Bijdrage kinderopvang 0,50% Whk variabel, zie beschikking Zvw 6,95% Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing) 4,85% Idem, zeevarenden 0,00% Ufo 0,78% Maximum premieloon per loontijdvak  Loontijdvak  Maximum premieloon  Dag  € 199,90  Week  € 999,53  Vier weken  € 3.998,15  Maand  € 4.331,33 […]

Wijzigingen arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, evenals de Wet Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden. Onderstaand een overzicht van de maatregelen. Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 Deze wijzigingen zien met name op tijdelijke arbeidscontracten. Het betreft […]

Berichten
Pagina's
Categorieën
Maandelijks