Premies werknemersverzekeringen

Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen WW-Awf 2,07% WAO/WIA basis 5,25% Bijdrage kinderopvang 0,50% Whk variabel, zie beschikking Zvw 6,95% Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing) 4,85% Idem, zeevarenden 0,00% Ufo 0,78% Maximum premieloon per loontijdvak  Loontijdvak  Maximum premieloon  Dag  € 199,90  Week  € 999,53  Vier weken  € 3.998,15  Maand  € 4.331,33 […]

Wijzigingen arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd. Zo is de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden, evenals de Wet Modernisering Regelingen voor Verlof en Arbeidstijden. Onderstaand een overzicht van de maatregelen. Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 Deze wijzigingen zien met name op tijdelijke arbeidscontracten. Het betreft […]

Wijzigingen inkomstenbelasting 2015

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting. Tarieven box 1 Het tarief in de eerste schijf bedraagt 8,35% (2014: 5,15%). Het tarief in de tweede schijf bedraagt 13,85% (2014: 10,85%). De tarieven in de derde en de vierde schijf zijn gelijk gebleven. Inclusief 28,15% (2014: 31,15%) premies volksverzekeringen […]

Wijzigingen loonbelasting

Per 1 januari 2015 zijn de volgende zaken gewijzigd in de loonbelasting. 80%-regeling voor afkoop levenslooptegoed In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011 loonheffingen werden ingehouden. Wie in 2013 geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling, krijgt in 2015 een […]

Berichten
Pagina's
Categorieën
Maandelijks