Dure kilometers voor Epke

Epke is directeur en eigenaar van sportmarketingbedrijf Epke BV. De BV stelt aan Epke een Land Rover ter beschikking. Epke houdt een kilometeradministratie bij om bijtelling wegens privégebruik te voorkomen. Dat doet hij achteraf, eens per week of per twee weken. De afstanden per dag berekent hij door de kilometers aan het einde van de dag door twee te delen. De afstand heen en terug is zo altijd gelijk, ook als vaststaat dat andere routes of omrijroutes zijn gebruikt. De Land Rover is vier maal geflitst tijdens ritten die niet in de administratie voorkomen. Dat gaat fout.

Bij een controle verwerpt de Belastingdienst de kilometeradministratie. Een naheffingsaanslag over vier jaren van € 75.000 volgt, plus 25% boete. Epke gaat naar de rechter. De bijtelling blijft (uiteraard) in stand. Maar de boete vervalt. Volgens de rechter is Epke wat slordig, maar is grove schuld niet bewezen. Het zou best kunnen dat Epke echt niet meer dan 500 kilometer privé heeft gereden.

Tip: een dagelijks volgens de regels bijgewerkte kilometeradministratie kost u aandacht en vraagt discipline. Bereken eens uw beloning per uur voor deze inspanning. Dat motiveert.

Source: Nieuws