WOZ-waarde en prijs vergelijkingspand

Stel, u woont in de Begonialaan op nummer 5. De WOZ-waarde van uw huis wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 345.000. Begin juli 2014 is Begonialaan 7 verkocht voor € 355.000. Maar de nieuwe buren hebben het pand pas begin maart 2015 op naam gekregen. Toen was hun huis ongeveer € 325.000 waard. Begonialaan 7 is precies hetzelfde huis, dus het ideale referentie-object voor de WOZ. De vraag is nu per welk tijdstip de waarde van het referentie-object relevant is voor uw WOZ-waarde. De hoogste rechter is hieraan te pas gekomen en geeft een duidelijke richtlijn.

De koopprijs geldt niet automatisch als de waarde op het tijdstip van de levering bij de notaris. Uit overwegingen van uitvoerbaarheid is dat anders als de woning is verkocht op basis van vrije opleverbaarheid per leveringstijdstip en niet meer dan drie maanden zijn verstreken tussen de totstandkoming van de koopovereenkomst en de levering. 

Er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar binnen die drie maanden, waardoor de verkoopprijs niet de waarde op het tijdstip van levering representeert. Degene die zich op dergelijke omstandigheden beroept, moet dat dan bewijzen.

Wat betekent deze richtlijn voor het voorbeeld? Dat de WOZ-waarde eerder rond de € 325.000 ligt dan op € 355.000. Tussen de verkoop en de levering van Begonialaan 7 lag immers meer dan drie maanden.

Tip: Binnenkort ontvangt u uw nieuwe WOZ-beschikking. Het is verstandig deze te (laten) controleren.

Source: Nieuws