Verlof delen met collega, kan dat?

Deelname is altijd vrijwillig. Een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan of op te nemen. Delen van verlof is alleen mogelijk als  andere verlofmogelijkheden, zoals zorgverlof of calamiteitenverlof, voor de aanvrager onvoldoende toereikend zijn. De werkgever moet vastleggen onder welke voorwaarden en in welke situaties verlofdagen gedeeld mogen worden.

Let op: Het meest gebruikelijke systeem is delen van een-uur-voor-een-uur. Collega’s delen verlofuren ongeacht functie, schaal of loonniveau. Als de werkgever verlof delen op een andere manier wil regelen, heeft dat mogelijk gevolgen voor de belastingheffing. Afstemming met de Belastingdienst is dan wenselijk.  

Source: Feed met afbeeldingen