WOZ-waarde veel hoger dan koopprijs

Het is zuur. U koopt een woning voor een zacht prijsje en wordt even later aangeslagen tegen een WOZ-waarde die ruim 70% hoger ligt. Is uw kooprijs dan niet leidend bij de vaststelling van de WOZ-waarde? Niet altijd.

Bij een koop op een executieveiling levert de betaalde prijs volgens de rechter niet de waarde in het economische verkeer op. Het is een gedwongen verkoop en geen verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding. Hetzelfde geldt als u een woning koopt die binnenkort dreigt te worden verkocht op een executieveiling.

Let op: Er zijn andere gevallen denkbaar waarbij uw prijs aanzienlijk lager ligt dan de waarde in het economisch verkeer. Denk aan persoonlijke omstandigheden bij de verkoper(s).

Source: Nieuws